Binalarda ve Altyapıda Çelik Kullanımı

İnşaat, dünya çelik talebinin %50’sinden fazlasını oluşturan en önemli çelik kullanan endüstrilerden biridir. Evlerden otoparklara, okullara ve gökdelenlere kadar binalar, güçleri için çeliğe güvenmektedir. Çelik ayrıca çatılarda ve dış duvarlarda kaplama olarak kullanılır.

Binalara ve altyapıya duyulan ihtiyaç dünya çapında artmaya devam ederken, doğal kaynakların tüketimini ve ilgili emisyonları azaltmak gelecekteki sürdürülebilirlik için çok önemlidir. Binaların işletilmesi küresel CO2 emisyonlarının %28’ini oluştururken aynı zamanda emisyonları azaltmak ve iklim değişikliğini hafifletmek için birçok fırsat sunarlar.

Dünyanın dört bir yanındaki çelik üreticileri, enerji açısından verimli ve düşük karbonsuz binalara olanak tanıyan inşaat çözümleri sunuyor. Çelik sadece uygun fiyatlı, kolayca temin edilebilir ve daha güvenli olmakla kalmaz, aynı zamanda dayanıklılık, çok yönlülük, ve %100 geri dönüştürülebilirlik gibi kendine özgü özellikleri, binaların tüm yaşam döngüsü boyunca gelişmiş çevresel performansa izin verir.

Çelik, levha uygulamalarında kullanılan gelişmiş yüksek mukavemetli çelikler, bir dizi ilgili endüstride de kullanım alanı bulmaktadır. Açık deniz petrol kuleleri, köprüler, inşaat mühendisliği ve inşaat makineleri, demiryolu vagonları, tanklar ve basınçlı kaplar, nükleer, termik ve hidroelektrik santraller tüm bu uygulamalar modern çeliklerin özelliklerinden yararlanır.

Binalarda ve altyapıda çelik nasıl kullanılır?

Binalarda ve altyapıda çeliğin kullanım olanakları sınırsızdır. En yaygın uygulamalar aşağıda listelenmiştir.

Binalar İçin;

  • Yapısal kesitler: Bunlar bina için güçlü, sert bir çerçeve sağlar ve binalardaki çelik kullanımının %25’ini oluşturur.
  • Takviye çubukları: Bunlar betona çekme dayanımı ve sertlik katar ve binalarda çelik kullanımının %44’ünü oluşturur. Çelik, betona iyi yapışması, benzer bir termal genleşme katsayısına sahip olması, güçlü ve nispeten uygun maliyetli olması nedeniyle kullanılır. Betonarme ayrıca derin temeller ve bodrum katları sağlamak için kullanılır ve şu anda dünyanın birincil yapı malzemesidir.
  • Sac ürünler: %31’i çatı kaplama, iç duvarlar, tavanlar, giydirmeler ve dış duvarlar için izolasyon panelleri gibi sac ürünlerdedir.
  • Yapısal olmayan çelik: Çelik, binalardaki ısıtma ve soğutma ekipmanı ve iç kanallar gibi birçok yapısal olmayan uygulamada da bulunur.
  • Raylar, raflar ve merdivenler gibi iç armatürler ve bağlantı parçaları da çelikten yapılmıştır.

Altyapı İçin;

  • Ulaşım ağları: Köprüler, tüneller, demiryolu hatları ve yakıt istasyonları, tren istasyonları, limanlar ve havaalanları gibi binaların yapımında çelik gereklidir. Bu uygulamada çelik kullanımının yaklaşık %60’ı inşaat demiri, geri kalanı ise profiller, levhalar ve raylardır.
  • Kamu hizmetleri: Bu uygulama için kullanılan çeliğin %50’sinden fazlası, konutlara ve konutlardan su dağıtmak ve gaz dağıtmak için yeraltı boru hatlarındadır. Geri kalan kısım ise ağırlıklı olarak elektrik santralleri ve pompa evleri kullanılır.