Çelik Konstrüksiyon Firmaları

Çelik Konstrüksiyon Firmaları

Çelik konstrüksiyon çelik hammaddesi temel alınarak üretilen ve genel olarak inşaat sektörlerinde kullanılan yapılardır. Çelik konstrüksiyon kullanımı beraberinde dayanıklı ve sağlam yapılar getirerek deprem gibi sarsıcı doğal afetlerden korunmayı sağlar. Çelik konstrüksiyon kullanımı ile güçlü yapılar elde edilebilir, bu nedenle özellikle deprem için riskli olan bölgeler gibi pek çok yerde çelik yapıları görmek mümkündür.

Çelik konstrüksiyon sağladığı bir diğer önemli avantaj da esneyebilme ve çatlama olmaksızın bükülebilme özellikleridir. Bu sayede de yine yıkıcı olabilen deprem doğal afetinden ve yüksek şiddetteki rüzgarlardan çelik konstrüksiyon yapılar sayesinde korunma sağlanır. Çelik konstrüksiyon yapılar son sınırlarına kadar bükülerek olumsuz pek çok durumdan kaçmak için de zaman olanağını yaratmış olur.  

Çelik Konstrüksiyon Firmaları

Çelik Konstrüksiyonun İnşa Sektöründeki Yeri 

Çelik konstrüksiyon pek çok avantajı ve giderek popülerleşerek tercih edenlerin sayısının artmasıyla yapı ve inşaat sektöründeki yerini her geçen gün büyütmektedir. Hem geleneksel inşa tiplerinde hem de daha teknolojik olarak modern ve çağa uygun geliştirilen yapılarda çelik konstrüksiyon kullanımı mümkün olabilir. Çelik malzemelerin de kalitesi ile geliştirilen çelik konstrüksiyon yapıların kullanım ömrünün özellikle klasik betonarme binalara kıyasla çok uzun olması da bu tip yapıların sektörde bilinirliğini ve tercih edilirliğini arttırmıştır. Ayrıca çelik konstrüksiyon yapıların sahada çevreye rahatsızlık verebilecek yoğun ve uzun süreli işlemlerinin olmaması da büyük bir avantajdır.

Bu tip yapıların inşa işlemi için gerekli olan malzemeleri fabrikada üretilir ve sahada montajlanır. Bu da çevrede olumsuzluk yaratacak kirlilik, gürültü gibi pek çok faktörün minimum düzeye indirilmesi anlamına gelir. Bu açıdan da çelik konstrüksiyon yapıların tercih edildiğini söylemek mümkündür. Özel güvenlik, sağlamlık ve dayanıklılık isteyen fabrika, atölye, depo, alışveriş merkezi gibi yapılarda da çelik konstrüksiyon sistemlerinin kullanımı oldukça yaygındır. Bu kullanım yaygınlığı ve sıklıkla tercih edilmesi de çelik konstrüksiyon yapıların inşasında oldukça çeşitli açılardan hizmet veren çelik konstrüksiyon firmaları için geniş bir alan yaratmıştır. 

Çelik Konstrüksiyon Hizmeti Veren Firmalar 

Çelik konstrüksiyon firmaları pek çok farklı açılardan çeşitli hizmetler sunmaktadır. Tercih edilecek olan çelik konstrüksiyon tipi, inşa edilecek olan arazi, çelik konstrüksiyonun son halini aldıktan sonra yapılacak olan iç detay çalışmaları gibi açılardan değerlendirme yapılarak bu firmalar arasından seçim yapmak mümkündür. Çelik konstrüksiyon alanında çalışmalar yapan firmalar bazı derneklere ya da kuruluşlara üye olabilir.

Bu tip üyeliklerin yanı sıra firmaların güvenilirliğini ve önceki çalışmalarının akıbetlerini takip etmek ve seçimi bunları dikkate alarak yapmak çelik konstrüksiyon çalışmasında yaşanabilecek olumsuzlukların da önüne geçmeyi sağlayabilir. Ayrıca firmaların genel olarak hangi tipte çelik konstrüksiyon yapılar üzerinde çalıştığı da önemlidir. Tecrübe kazandığı alanda işlerini yürüten bir firma ile çalışmak da daha olumlu sonuçlar doğurabilir.  

Çelik konstrüksiyon firmaları arasından seçim yapabilmek için firmaların sunduğu referanslara ve çalışma şekillerine dair belgelere bakılabilir. Ortalama olarak çalışma şekilleri belli olan ve sonuçlarını ortaya koyan çelik konstrüksiyon firmaları ile çalışmak genellikle tercih edilen bir seçenektir. Çelik konstrüksiyon yapılar yüksek güvenliğe sahip ve pek çok avantajı bir arada bünyesinde barındıran yapılar olduğu için bu avantajların çelik konstrüksiyon firmaları tarafından tam olarak karşılanıp karşılanmadığı da tercih aşamasında kontrol edilmelidir.

Kaliteli malzeme seçimleri ve doğru uygulamalarla çelik konstrüksiyondan alınabilecek verim en üst düzeye çıkmaktadır. Kalitenin belirli bir maliyet gerektirdiği ve çelik konstrüksiyon yapıların ekonomik olduğu da bir arada düşünülerek çelik konstrüksiyon firmaları tarafından verilen fiyat teklifleri de iyi değerlendirilmelidir.  

Çelik Konstrüksiyon Firması Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Çelik konstrüksiyon firmaları her biri hemen hemen aynı işi yapıyor gibi görünse de hem temel bazda hem de detay işlemlerinde farklılıklar barındırır. Yalnızca kalite ve işlemlerin profesyonel olarak geliştirilmesi değil, firmanın çalışmalarını hangi alanda yoğunlaştırdığı gibi faktörler de dikkate alınması gerekenler arasındadır. Çelik konstrüksiyon firması seçimi için temel olarak belirli konularda görüşmelerin ve incelemelerin yapılması doğru seçim için gereklidir. 

1- Firmayla Sağlanması Gereken Uyum: Çelik konstrüksiyon firması gerçekleştirilecek olan projede imkanlar dahilinde olan bireysel müşteri veya çelik konstrüksiyonu yaptırmak isteyen şirket isteklerini değerlendirmelidir. Bazı durumlarda bu isteklerin gerçekleşmesi mümkün olmasa da bazı detaylar için müşteri istekleriyle paralel ilerlemek çelik konstrüksiyon firmaları için pozitif bir özelliktir. 

2- Projenin Teslim Süresi: Çelik konstrüksiyon yapılar özellikle yaygın olan betonarme binalara kıyasla oldukça hızlı geliştirilen ve kurulumu da aynı hızla tamamlanarak teslim edilebilen yapı tipleridir. Bu yapılardan olağanüstü bir hız beklemek mümkün olmasa da aynı yapı hizmetini ortalama genel sürenin çok üzerinde veren firmalara bu durum genellikle bir eksi olarak yansıyabilir. 

3- Sözleşme: Çelik konstrüksiyon firması ile gerçekleştirilecek olan iş akdinin pek çok güvenceyi ve bu kapsamda verilecek güvenceli hizmeti kapsaması gerekir. Çelik konstrüksiyon firmasıyla gerçekleştirilecek olan sözleşmenin neleri içerip içermeyi de dikkate alınması gereken ve projeyi bütün olarak önemli ölçüde etkileyen bir faktördür.