Çelik Konstrüksiyon İmalatı

Çelik Konstrüksiyon İmalatı

Çelik konstrüksiyon imalatı çelikten oluşturulacak bir yapının meydana getirilmesine denir. Çelik konstrüksiyon ise özellikle binanın ana taşıyıcılarında olmak üzere çeliğin kullanıldığı binalara verilen isimdir. Çelik konstrüksiyon kullanımı ile birlikte zemine binen yük azalır. Bu sayede de deprem ve benzeri doğal afetlerde binanın hasar almasının, dolayısıyla can ve mal kayıplarının olmasının önüne geçilebilir. 

Çelik konstrüksiyon yapı bu gibi nedenlerle özellikle yüksek riskli, birinci derece deprem bölgelerinde önerilen bir yapı türüdür. Çelik konstrüksiyon imalatı sağladığı çeşitli avantajlar ve pratiklikle birlikte fabrikadan okullara, şahsi mülklerden depo ve atölyelere kadar pek çok yapı çeşidinde kullanılabilir. 

Çelik Konstrüksiyon İmalatı

 

Çelik Konstrüksiyon İmalatı Nasıl Yapılır? 

Çelik konstrüksiyon imalatı için imal sahasının bu işleme elverişli olması gerekli olan ilk şarttır. İmalatın ve imal sonrası araziye naklin gerçekleşebilmesi için alanların çelik konstrüksiyon imalatı işlemine uygun olması gerekir. Nakliye içerisindeki boşaltma ve yükleme, sonrasında montajlama gibi işlemler için dar olmayan ve genişliği uygun bir alan gerekmektedir. Ancak ilk şartlardan olan alan elverişliliği çelik konstrüksiyon imalatı için tek başına yeterli değildir. Bu alanlara ulaşılacak yolların da yapılacak imalat ve sonrası işlemlerine uygun olması gereklidir.

Ana malzemelerin üretileceği ve şekillendirileceği fabrikalara gidecek olan yolların da sonrasında konstrüksiyonun kurulacağı araziye taşıma işlemi yapılacak olan yolların da nakliyata uygun olması gerekir. Bunların yanı sıra zemin koşullarının uygunluğu da kontrol edilmelidir. Çelik konstrüksiyon pek çok farklı zeminle uyum sağlayarak kurulumu mümkün kılsa da bazı özel şartların olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle zeminin de bu işlemlerden önce kontrol edilerek gerekirse çelik konstrüksiyon için uygun hale getirilmesi gerekir. Çelik konstrüksiyon imalatını birkaç ana adımda toplayarak incelemek mümkündür. 

Çelik Konstrüksiyon İmalatının Planlanması 

Çelik konstrüksiyon imalatı için ilk ve belki de en önemli aşama plan safhasıdır. Çelik konstrüksiyon imalatı için yapılacak olan planın geniş ve kapsamlı olarak ele alınması ve alternatif bazı yolları da içermesi gerekebilir. Genel olarak planın üç temel faktör ele alınarak yapılması öngörülür. 

1- İmal edilen ürünlerde yapılması olası olabilecek temel montaj faktörleri 

2- Çelik konstrüksiyonun tüm montajı, yani yapının bir bütün hale getirildiği sırada yapılacak montaj işlemleri üzerinde etkili faktörler 

3- Maliyet ve bu çerçevedeki tüm faktörler 

Montajlar sırasında sadeliği ve temel basitliği sağlamak çelik konstrüksiyon imalatı için önem taşır. İstenilen bu durumun sağlanması için de montaj aşamasının doğru planlanması oldukça önemlidir. Plan için önemli bir diğer olgu ise mantık çerçevesinde oluşturulmasıdır. Saha koşulları iyi tanınarak ve çelik konstrüksiyon imalatının gelişimini doğru hesap ederek yapılan bir plan sorunsuz olarak işleme olanağını bulacaktır.

Planda ayrıca gerekli farklı alternatiflerin de bulunması gerekir. Tüm malzeme işlemleri fabrika ortamında üretilerek son bulmuş bir çelik konstrüksiyon yapı için sahada doğabilecek fazladan malzeme ihtiyaçları ya da yine fabrika aşamasında farklı taleplerin ortaya çıkabilecek olması olasılıkları planda düşünülerek hesaba katılmalıdır.  

Çelik Konstrüksiyonun Tasarım Aşaması 

Çelik konstrüksiyon imalatı için gerekli olan aşamalardan biri de çelik konstrüksiyonun tasarımı sürecidir. Bu tasarım için de etkili olan ve tasarımda etkisi yüksek unsurlar bulunmaktadır. 

1- Tekrarlama ve Standardizasyon: Bu aşama tasarım için önem arz eder ve bu yönün iki türü vardır. 

a) Aynı bina türünün tekrar edilmesi işlemi 

b) Aynı bina türü kapsamında bağlantılar konusunda ortak olan ve standart olan ayrıntılar 

2- Sağlanabilir olan tolerans çeşitleri 

3- Çerçevenin türü 

4- Sahada uygulamak 

Çelik konstrüksiyon imalatı esnasında özel kontrol ve özel tasarımlara ihtiyaç duyulabilir. Çerçeve türünün önemi, çevre unsurunun bu kalıptan çevrelenerek gösteriliyor oluşudur. Bu da tercih aşamasında dikkate alınan bir faktör olduğu için tasarımın önemini arttıran bir unsudur. Tasarım aşamasında verilen kararlarla ayrıca montaj sıralaması da etkilenmiş olur. Bu nedenle tasarım aşamasının dikkatle planlanması gerekir.

Montaj planında özellikle parça miktarları önemlidir. Bu miktarlar için keskin sayılar belirlenmese de gerekliliklere bakılarak ortalama bir sayı elde edilebilir. Tasarım işlemini tasarımın dikim işlemi tamamlar. Çelik konstrüksiyon imalatı için yapılan tasarımda gerçekleşecek dikimin sayısını vinç çeşidinin seçimi belirler.  

Çelik Konstrüksiyonun Üretim Aşaması 

Çelik konstrüksiyon imalatı fabrikada ve bilgisayar kontrolünde başlayan bir işlemdir. Çelik konstrüksiyon imalatı için hassas ölçümlerin yapılması gerekir ve bu da dijital ortamda, planlamalara bağlı kalarak gerçekleştirilir. Fabrikada gerçekleşen süreçlerin ardından malzemeler şantiyeye yani ana araziye sevk edilir. Arazide işinin ehli olan uzmanlara tarafından malzemelerin birleşimi gerçekleştirilir.  

Çelik Konstrüksiyonun Ev Halini Alması 

Çelik konstrüksiyon imalatı sırasında montajdan sonra binanın giydirilme işlemi gelmektedir. Dış cephe ve çatı gerekli destek elemanları ile kaplanır. Burada hangi yardımcı elemanların kullanılacağının da seçiminin yapılmış olması gerekir.

Sonrasında evin tesisatları döşenir. Bu aşamanın ardından da çelik evin iç duvarları oluşturulur ve yalıtım yapılır. Bu işlemlerden sonra da boyama, fayans döşeme gibi detay işlemleri gerçekleştirilerek çelik konstrüksiyon imalatı için son aşama olan eve dönüşme aşaması da tamamlanmış olur.