Çelik konstrüksiyon yapı

Çelik Konstrüksiyon Yapı

Çelik konstrüksiyon yapı bir tekniktir. Çelik konstrüksiyon yapılar ile en hafif malzeme ile en iyi verim elde edilebilir. Bu yapılar, güvenli olmaları sebebi ile de özellikle ticari binalar ve çeşitli yaşam alanlarında kullanılmaktadır. Çelik konstrüksiyon yapıda taşıyıcı sistemin hammaddesi çeliktir, bu taşıyıcı sistem ile yapının güvenliği sağlanır.

Bu yapı sistemi, dayanıklı ve sağlam oluşu ile özellikle deprem bölgelerinde tercih edilmektedir. Ayrıca çelik konstrüksiyon yapılar, uzun süreli kullanım ömürleri ile oldukça çevre yapı türleridir ve bu nedenle de bilinirlikleri her geçen gün artmakta ve bu yapıyı tercih edenler çoğalmaktadır. Günümüzde önemi giderek artan sürdürülebilirlik olgusu da, tam dönüşebilir malzemeleri ile çelik konstrüksiyon yapılarda geçerli olmaktadır.

Çelik konstrüksiyon yapılarla betonarme yapılar arasında da bazı farklar vardır. Örneğin betonarme binalarda gerekli olan ara kolon ya da taşıyıcı duvar kullanımında bu tip yapılarda gerek yoktur. Bu da çelik konstrüksiyon yapı için daha geniş kullanım alanı yaratmaktadır.  

Çelik Konstrüksiyon Yapı

Çelik Konstrüksiyon Yapıların En Önemli Özellikleri 

Çelik konstrüksiyon yapılar geniş ve konforlu bir kullanım alanı sunar. Ayrıca sağlam ve dayanıklı olan bu yapıların kullanım ömürleri de uzundur. Bu tip yapıların kurulumu kolay olduğu gibi sökülüp nakledilme imkanı, yani taşınabilme olanağı da vardır. Çelik konstrüksiyon yapı pek çok avantaja sahiptir. Bunlardan biri de sistem özelliklerinin esnek ve hafif olmasıdır.

Yangın ve deprem gibi olaylara karşı da dayanıklı olan bu yapılar, birinci derece deprem bölgelerinde de tercih edilmektedir. Çelik yapılar ayrıca yüksek yalıtım ortamı yaratma imkanlarına da sahiptir. Çelik konstrüksiyon yapı muadilleri ile kıyaslandığında oldukça yüksek izolasyon değerlerine sahiptir. Yapının kaynak gerektirmeden bir bütün haline gelebiliyor olması da avantajlı üstün özelliklerinden biridir. Bu ve bunlar gibi pek çok olumlu niteliği ile çelik konstrüksiyon yapılar her geçen gün daha çok tercih edilmeye devam etmektedir. 

Çelik Konstrüksiyon Yapıların Türleri Nelerdir? 

Çelik konstrüksiyon yapılar bazı temel özelliklerine göre sınıflara ayrıştırılabilmektedir. Örneğin bu yapıları ağır çelik konstrüksiyon yapılar ve hafif çelik konstrüksiyon yapılar şeklinde iki başlıkta incelemek mümkündür. Örneğin geniş açıklığa sahip fabrika binalarında ağır çelik tercih edilirken, prefabrik tipte atölyelerde ya da depolarda hafif çelik tercih edilir.

Bir diğer tür inceleme seçeneği ise yalıtımdır. Çelik konstrüksiyon yapıların yalıtımlı ve yalıtımsız olarak da ikiye ayrılıp incelenmesi mümkündür. Yalıtımlı binalarda çeşitli panellerle ısının ve sesin yalıtımı sağlanabilir. Yalıtımsız çelik konstrüksiyon yapılar ise genellikle daha ekonomik oldukları için tercih edilmektedir.  

Çelik Konstrüksiyon Yapıların Avantajları 

1- Esnek Yapı: Çelik malzemenin homojen doğası gereği sahip olduğu elastik kabiliyet ahşaptan, betondan ve pek çok malzemeden daha fazladır. 

2- Hafiflik: Çelik konstrüksiyon yapı hafiftir. Bu da olası zemin sorunlarında avantaj yaratır.  

3- Verim: Çelik konstrüksiyon yapıların şantiyelerinde kayıplar yok denecek kadar az olur, malzemenin boşa gitme oranı oldukça düşüktür. Atölyede, fabrika ortamında üretilmiş olan parçaların sahada montajı hava koşullarına bağlı olmaksızın gerçekleştirilebilir. Bu da hızlı bir montaj ve sonucunda hızlı bir yapım aşaması demektir. Fabrikada üretilmiş olan demonte parçalar şantiyede yani ilgili arazi sahasında yalnızca bir araya getirme işlemine tabi tutulur. 

4- Sürdürülebilirlik: Çelik konstrüksiyon yapılar sökülebilir ve bu sökülmüş yapı elemanları başka yapılarda kullanılabilir. Bu yapı elemanlarının tekrardan kullanılabilmesi için küçük tadilatlar gerekebilse de büyük masraflara yol açmadan bir geri dönüşüm sağlamak mümkündür.

Bunun yanı sıra çelik hurda bakımından da değerlidir. Bu durum betonarme binalarla kıyaslandığında çelik konstrüksiyon yapılar için pozitif bir avantaj olduğunu söylemek mümkündür. Hem yapımı sırasında atık oluşturmuyor oluşu hem de geri dönüşüme elverişi ile çelik konstrüksiyon yapılar çevreye zarar verip onu kirletmeden meydana getirilen yapılardır.  

Neden Çelik Yapı Tercih Edilmelidir? 

Çelik konstrüksiyon yapı üretiminde son teknolojiler kullanılmakta ve dünyanın birçok yerinde bu yapı sistemleri yaygınlaşmaya devam etmektedir. Güvenlik ve dayanıklılık ile öne çıkan çelik konstrüksiyon yapı sistemleri deprem gibi doğa olaylarına  karşı dayanıklılığı ile de özellikle deprem kuşağında bulunan bölgelerdeki yapılarda tercih edilmektedir. Çevre duyarlılığı ve estetiğin bir araya geldiği çelik konstrüksiyon yapılarda her zevke uygun seçenekler bulmak ve yapıyı kişisel seçimler ile özelleştirmek de mümkündür.

Bu özelleştirmeler estetik beğenileri tatmin ederken konforlu bir alan sağlanmasına da olanak tanır. Tüm bunların yanı sıra, çelik konstrüksiyon yapıların ekonomik olduğu da bir gerçektir. Fabrika üretimi parçaların sahada yalnızca bir araya getirilme işlemine tabi tutulması ile yapının ortaya çıkış süresi hayli kısalmaktadır. Bu yapıların bir diğer ekonomik özelliği de ağırlıklarına oranla yük taşıma kapasitelerinin yüksek olmasıdır. Bu da kullanım alanını ve kaliteyi arttırarak alınabilecek maksimum verimi de ortaya çıkarmayı sağlar. En önemli özelliklerinden olan sağlam oluşları ile çelik konstrüksiyon yapılar, bunun dışında pek çok avantajı da bir arada sunmaktadır.