Çelik Konstrüksiyon Fabrika

Çelik konstrüksiyon fabrika çeliğin sağladığı pek çok avantaj kullanılarak çelik konstrüksiyon ile yapısı inşa edilen fabrikalara verilen isimdir. Bu yapılarda gerek ekonomik gerekse teknik ve kullanım konforu açısından pek çok avantaj bulunmaktadır. Betonarme yapılarla kıyaslandığında çok daha hesaplı olacak olan çelik konstrüksiyon fabrika seçeneği ayrıca yine aynı kıyaslama çerçevesinden bakıldığında daha hızlı bir biçimde kullanıma hazır hale gelir.

Bu hızlı işleyen süreç de işçilik maliyetini azaltarak maddi bir avantaj da sağlamış olur. Çelik konstrüksiyon fabrika inşasında kolon gibi fazladan taşıyıcı elemanlara ihtiyaç duyulmayacağı için hem daha az malzeme ve doğal olarak daha az maliyet kullanılır hem de fabrika içinde daha geniş çalışma alanları yaratılmış olur.

Çelik Konstrüksiyon Fabrika Yapım Aşamaları

Çelik konstrüksiyon fabrika maliyeti pek çok etkene bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bunun için ilk olarak keşifler yapılarak temel projenin hazırlanması ve fiyat aralıkları belirlenmesi gerekebilir. Hazırlanan ilk temel projede gerektiği takdirde ve talep ya da ihtiyaç olması durumunda değişiklikler yapılabilir. Çelik konstrüksiyon fabrika için gerekli maliyet bu proje aşamasında ortalama olarak belirlenir ve anlaşma sağlandığı takdirde projenin uygulanma safhasına geçilir.

1- İlk adım arazi temelinden başlar. Temel için gerekli kazılar yapılır ve eğer çelik konstrüksiyon fabrika için uygun olmayan yerler varsa düzeltilir ve yapım aşamasına uygun şekle getirilir. Böylece sonraki aşamalar için temel hazırlanmış olur.

2- Kolonların, projede belirlenen kolon montaj noktalarına yerleştirilmesi gerekir. Bunun için kolonların yerleştirileceği montaj yerleri projeye uygun olarak yapıda hazırlanır.

3- Kolonlar bu montaj yerlerine projeye uygun biçimde yerleştirilir.

4- Kolonlar dikilir ve sonrasında çelik konstrüksiyon fabrika için oluşturulan çatı kullanılacak vinç aracılığı ile kolonların üstüne yerleştirilir. Böylece fabrikanın çatısı da yerine konulmuş olur.

5- Çatı da kolonlar gibi bir dikim işleminden geçer. Bu işlemden sonra da çelik konstrüksiyon fabrika temel iskelet halini almış olur. Daha sonra yapıda gerekli olan iç ve dış işlemler gerçekleştirilir. İç kısma tercih edilen paneller, dış kısma ise uygun kaplama yapılır. Bu sayede ayrıca gereken ve tercih edilen ısı ve ses yalıtımları gerçekleştirilir. Bu aşama işlevsel olmakla beraber tercih edilecek malzemelerle çelik konstrüksiyon fabrikanın dekoratif ve şık bir ortam halini alma aşaması olarak da değerlendirilebilir.

Çelik Konstrüksiyon Fabrikanın Maliyeti Nelere Bağlıdır?

Çelik konstrüksiyon fabrika maliyetini bazı değişken koşullar etkilemektedir.

1- Fabrikanın Ölçüleri: Yapılacak olan çelik konstrüksiyon fabrika için kullanılacak malzemeler çelik fabrikanın maliyetini değiştirecektir. Bunun için fabrikanın boyutu belirleyici rol oynar. Daha büyük ve geniş alana yapılacak bir fabrikada daha çok malzeme kullanılacağından, daha sınırlı bir alanda ve daha küçük olarak üretilecek fabrikaya kıyasla maliyet fazla olabilir.

2- Fabrikanın Çatı Yüksekliği: Fabrikanın çatısının ne kadar yüksek olacağı da fiyat konusunda belirleyici bir rol üstlenir. Çatı yükseldikçe kullanılacak taşıyıcı kolonun da boyunun uzaması gerekeceğinden daha yüksek çatıların daha yüksek maliyete sebep olabileceğini söylemek mümkün olabilir. Ayrıca asma ya da ara kat gibi seçenekleri bulunan çelik konstrüksiyon fabrika tiplerinde bu seçeneklerin kullanımı da fiyat farkı yaratacaktır.

4- Kaplama Malzemeleri: Hem çatıda hem de binanın ana hatlarında kullanılacak kaplama ve benzeri malzemelerin tercihi de fiyatı etkiler.

Çelik Konstrüksiyon Fabrikaların Avantajları

Çelik konstrüksiyon fabrikalarla daha geniş alanlar ve daha yüksek tavanlarla konforlu ve zengin çalışma alanları elde edilebilmektedir. Çelik konstrüksiyon fabrikalar betonarme olan benzerleriyle kıyaslandığında uygulama açısından sahip olduğu teknolojik teknik donanım sayesinde oldukça avantajlıdır. Bu tip fabrikalar yalnızca uygulama açısından değil, statik açıdan da daha üstündür. Çelik konstrüksiyon fabrika tercih etme konusunu ele alırken sahip olduğu avantajları da bilmek faydalı olacaktır. Bu avantajlarla fabrikadan üst düzey verim almak mümkün olacaktır.

1- Çelik konstrüksiyon yapılarda taşınması gereken yük daha azdır. Bu da yapının daha sağlam olmasını ve özellikle deprem gibi doğal afetlerde dayanıklılığı yüksek olduğu için afeti daha kolay atlatmayı sağlar. Böylece fabrika olası olumsuz durumlara karşı korunmuş ve iş güvenliği sağlanmış olacaktır.

2- Çelik konstrüksiyon fabrika üretim aşamasında muadil üretimlere kıyasla daha az işçilik gerektirir. İşçilikteki bu durum daha az maliyetle daha sağlam bir yapı elde etmeyi ve yapıyı daha hızlı teslim alarak kullanıma başlamayı sağlar.

3- Çelik geri dönüşümü olan bir maddedir. Bu da fabrikanın binasının çevreye zararını bu açıdan minimum düzeylere indirir. Çeliğin ayrıca sökülüp yeniden kullanımı ve binanın tekrar kurulumu mümkün olduğundan dilenirse çelik konstrüksiyon fabrika sorunsuz taşınabileceği gibi yine çevre dostu bir uygulama alanı da elde edilmiş olur.

4- Çelik konstrüksiyon fabrika malzemeleri geri dönüşümlü olduğu için ve fabrika bütünüyle uzun ömürlü olarak kullanılabildiği için daha az maliyetle yıllar boyu kullanılabilecek bir yapı elde edilmiş ve dolayısıyla ekonomik olarak tasarruf edilmiş olur.