Çelik Konstrüksiyon Fiyatları

Çelik konstrüksiyon fiyatları yapıyı meydana getiren pek çok unsur ve işçilik, mühendislik, mimari gibi diğer farklı detaylara bağlı olarak değişebilmektedir. Çelik konstrüksiyonun hangi malzemelerden meydana getirileceği ve bu malzemelerin birbirine bağlanmasını sağlayacak diğer ek malzemeler, bu birleşim için yapılacak kaynak işçiliğinin yanı sıra çelik konstrüksiyonun genel imalatının ve montajının işçiliği, malzemelerin nakliyatı, boya ve benzeri tüm işlemler, elektrik ve su gibi giderlerin maliyeti, atölye aşamasının masrafları, kalite kontrol işlemlerinin ücretleri ve proje hizmetiyle beraber sürdürülen tüm mühendislik hizmetleri çelik konstrüksiyon fiyatı için belirleyici faktörlerdir. Bu gibi ilk etapta görülebilecek değişim yaratabilen unsurların yanı sıra çevresel faktörler gibi toplam maliyeti etkileyecek diğer unsurlar da bulunmaktadır. Çelik konstrüksiyon fiyatları belirlenmesi konusunda etkili olabilecek akla ilk gelen belli başlı faktörler vardır.

Çelik Konstrüksiyon Fiyatlarını Belirleyen Temel Faktörler

1- Çelik Konstrüksiyonda Kullanılacak Çelik Malzemelerin Fiyatları: Ülkemiz için çelik imalatının tarihi oldukça eskilere dayanır. Özellikle son zamanlarda tüm dünyada da popülerliğinin artması ile birlikte çeliğin bir yapı elemanı olarak kullanımı ülkemizde de yaygınlaşmıştır. Bu yaygınlaşma da beraberinde çelik konstrüksiyon alanına yapılan yatırımların hem kamu sektöründe hem de özel sektörde artmasını sağlamıştır. Çelik konstrüksiyon alanında yaşanan bu olumlu gelişmeler artmaya devam etse de ülkemizde bu tip yapıların imalatı için bazı ürünlerin hala ithal edildiği, yani yurtdışı teminiyle elde edildiği unutulmamalıdır. Çelik konstrüksiyon fiyatları da kur bazlı yukarı veya aşağı yönlü bu değişimlerden, ithal bazı önemli malzemelerin yapılarda kullanılması gerekmesi sebebiyle etkilenmektedir. Piyasalarda yaşanabilecek olası dalgalanmaların yapının maliyetinde de değişimine sebep olabileceğini bilerek çelik konstrüksiyon fiyat hesaplaması yapmak gerekir. Çelik konstrüksiyon malzeme fiyatları bazında yaşanan ani yükseliş veya inişleri ithal malzemelerin teminatının maliyetinin kur bazlı olarak değişmesi ile açıklamak mümkün olabilir.

2- Proje veya Mimari Bazda Faktörler: Çelik konstrüksiyon sistemler sağladıkları pek çok avantaj nedeniyle büyük çapta kullanım alanlarında sıklıkla tercih edilmektedir. Bu tip sistemlerin en büyük avantajlarından olan güvenilirlik, sağlamlık ve dayanıklılık gibi unsurlardan maksimum verimi elde edebilmek için son teknolojik koşullarda ve fabrika, atölye gibi ortamlarda çalışmalar yapılır. Ana malzeme çeliğin kullanımı çelik konstrüksiyon fiyatı bazında direkt etki eder, bu nedenle çalışmalar mümkün olan en az sarfiyat ile en çok verimi alabilmek üzerine kurulmalıdır. Bu yüksek verimi alabilmek adına mümkün olan ölçüde yerli üretim malzemeleri kullanmak doğru olacaktır. İthal ürünlerin kur bazlı olan dalgalanmalardan direkt etkilenmesi ve doğal olarak pahalı olabilmesi maliyeti arttırıcı bir faktördür. Zorunlu olarak ithal edilmesi gereken bazı malzemeler kaçınılmaz olarak yurtdışından temin edilir, ancak bazı ara kaynak malzemeleri gibi yerli kullanımı mümkün olanların ülke içinden temini toplam maliyeti azaltır ve daha ekonomik bir çelik konstrüksiyon yapı elde edilmesini sağlar. Bu nedenle proje aşamasında çelik konstrüksiyon yapı sistemi tasarlanırken projenin mimar ve mühendisleriyle olanaklar ele alınarak doğru malzeme seçimlerinin yapılması gerekir. Bunun yanı sıra proje bazında bazı faktörler de çelik konstrüksiyon fiyatları için değişim yaratmaktadır.

3- Yapının Genel İşçilik Faaliyetleri: Çelik konstrüksiyon fiyatları işçilik kısmına bağlı olarak da değişkenlik göstermektedir. Malzemelere gerekli biçimin verilerek uygun formlar haline getirilmesi ve diğer tüm imalat işlemleri, yapıyı oluşturma sürecindeki montaj ve birleşim işlemleri gibi pek çok adımda işçilik ortaya çıkar. İşçiliğin çelik konstrüksiyon fiyatı üzerindeki etkisi azımsanamayacak kadar azdır çünkü özellikle kaynakla yapılması gereken birleşim işlemlerinde bu işin ehli olan uzmanlar tarafından birleşimlerin gerçekleştirilmesi gerekir. Bu işin ehli olan ustaların bulunması aşamasında zaman zaman yaşanan sıkıntılar da çelik konstrüksiyon fiyatları bazında etkiye sahip olabilir. Ustaların bulunmasının her zaman kolay olmadığı bir gerçektir ve bunun çözümü olarak yapı birleşimlerinde otomasyon sistemleri geliştirilmiştir. Bu otomasyon sistemleri ithal sistemlerdir ve tıpkı malzemelerde olduğu gibi kur bazlı dalgalanmalardan etkilenir ve yerli üretim ürünlere kıyasla maliyeti daha pahalıdır. İşçiliğin, çelik konstrüksiyon fiyatlarını etkileyen faktörler içinde önemli bir yeri olduğunu söylemek mümkündür. Yüzdesi belirli durum ve unsurlara bağlı olarak değişmekle birlikle işçilik faaliyetleri toplam maliyeti etkiler. Çelik konstrüksiyon yapı daha çok işçilik gerektirecek detaylara ve farklı mimari tasarımlara sahipse toplam maliyet artar, otomasyona uygun daha az detaylı işlemler gerektiren bu tip yapılarda ise işçilik maliyeti daha düşük olur.

4- Koruma ve Boya İşlemlerinin Maliyetleri: Meydana getirilen çelik konstrüksiyon yapının, yapıya hasar verebilecek olası durumlardan korunması gerekir. Nemin, buharın ya da direkt suyla temasın yapıda yaratabileceği paslanmaları önlemek için çelik konstrüksiyon yapı üzerinde birtakım uygulamalar yapılır. Bu uygulamalara genellikle tercihe bağlı olarak bırakılmaz çünkü bu tip korunmalar çelik yapılar için zorunludur. Bu koruma uygulamalarının bir çeşidi yoktur. Tercih edilecek olan koruma uygulamasında yaşanabilecek fiyat farkları da çelik konstrüksiyon fiyatları üzerinde direkt olarak etkili olacaktır.